Het Regionaal formularium astma en COPD is vernieuwd! In de afgelopen maanden zijn de laatste details aangepast en nu is het formularium klaar voor gebruik.

Daarnaast is een gebruiksinstructie van de In-Check DIAL G16 opgenomen achter het formularium. Door gebruik van de In-Check DIAL kan de inhalatiekracht worden vastgesteld, dit ondersteunt de keuze van het juiste device.