Zoeken

Transmuraal Zorgpad COPD

DEN HAAG

Geslaagd kick-off symposium “Transmuraal zorgpad longaanval COPD – regio Den Haag”

Op 24 mei 2016 vond het kick-off symposium “Transmuraal zorgpad longaanval COPD – regio Den Haag” plaats in de Caballero Fabriek. Een locatie gekozen met een knipoog naar de vroegere functie van de fabriek. Het doel van de avond was om alle COPD-zorgverleners uit de regio Den Haag te informeren, enthousiasmeren en betrekken bij het project.

 De avond was de officiële aftrap van het transmurale zorgpad COPD in de Haagse regio, en werd geopend door Margot Eggermont, projectleider van de regio Den Haag. Lidewij Sekhuis, projectleider van het landelijk zorgpad COPD bij de LAN, gaf vervolgens meer achtergrondinformatie over de LAN en de doelen van het project. Tevens introduceerde zij de 10 sleutelelementen waaruit het zorgpad is opgebouwd en waarmee elke pilotregio het afgelopen jaar aan de slag is gegaan.

Tessa Nizet, longarts en projectvoorzitter vanuit het Hagaziekenhuis, en Jasmijn van Campen, longarts en projectvoorzitter vanuit het Medisch Centrum Haagladen, speelden in op deze elementen en gaven in hun presentatie meer achtergrondinformatie over waarom deze sleutelelementen zo belangrijk zijn bij COPD-zorg en hoe deze elementen terugkomen in het zorgpad in de Haagse regio.

 Na de plenaire sessie was het tijd om zelf aan de slag te gaan in twee workshoprondes. De workshops waren gericht op de verschillende elementen uit het zorgpad en werden gegeven door een workshopleider uit zowel de 1e als 2e lijn. Twee casuspatiënten vormden de rode draad in de workshops waarbij deelnemers het individueel zorgplan van de patiënten hebben opgesteld in de workshop “Individueel Zorgplan: hoe pak je dit aan?”. Tijdens de workshop “Diagnostiek van COPD: van spirometrie tot ziektelastmeter” hebben de deelnemers o.a. de ziektelast van deze patiënten bepaald, en de beste inhalator werd bediscussieerd in de workshop “Inhalatiemedicatie: inhalatie instructie, IMIS is het klein”. De rol van de fysiotherapeut en diëtist kwam naar voren in de workshop “Voeding en Beweging bij COPD”, waarbij ingespeeld werd op het belang van voeding tijdens training (en andersom) bij zowel patiënten met over- als ondergewicht. In de workshop “BRAVO: hoe motiveer ik mijn patiënt” hebben de deelnemers aan de hand van een rollenspel (patiënt en hulpverlener) de beginselen van motiverende gesprekstechnieken en het ‘BRAVO-model’ geleerd. De vragen “Wanneer is COPD in de laatste fase?” en “Hoe kan je advanced care planning toepassen in de praktijk?” waren typische vragen die aan bod kwamen in de workshop “Advanced care planning en palliatieve zorg bij COPD”.

 De avond werd plenair afgesloten door Frits Franssen, longarts bij Ciro, Expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, met een presentatie over of en hoe obesitas bij COPD-patiënten te behandelen.

 De avond was met een kleine 200 aanwezigen een groot succes en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

 

De presentaties van de avond kunt u hieronder downloaden.

Achtergrond LAN project_ L Sekhuis

Integrale gezondheid van de COPD patient_ T Nizet en J van Campen

COPD en obesitas_ F Franssen

Workshops

Advanced care planning en palliatieve zorg bij COPD

Individueel zorgplan: Hoe pak je dit aan?

Diagnostiek van COPD: Van spirometrie tot ziektelastmeter

Inhalatie medicatie: Inhalatie instructie, Imis in het klein

Voeding en Beweging bij COPD

BRAVO: Hoe motiveer ik mijn patiënt?

 

Fotoimpressie

Fotoimpressie

Advertenties

Nieuwsbericht voor Huisartsen en Praktijkondersteuners

Beste huisarts/eerstelijns zorgverlener,

Samen met het Hagaziekenhuis, MCH-Bronovo, nemen de drie Haagse zorggroepen, ELZHA, Arts en Zorg en SHG deel aan een tweejarige pilot om een (landelijk) zorgpad te ontwikkelen voor COPD-patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen. Doel van dit zorgpad is om betere zorg te verlenen aan deze patiënten en de het aantal opnamedagen per jaar te verminderen.

Toelichting Transmuraal Zorgpad Longaanval

 • Regionale samenwerking MCH-Bronovo, Haga, Arts en Zorg, SHG en ELZHA
 • Initiatief van Long Alliantie Nederland (LAN)
 • Doel: vermindering van opnamedagen/aantal heropnames per jaar tgv longaanval (in 5 jaar 25%) met behoud van kwaliteit van zorg
 • Verbreden van samenwerking ketenpartners, 1e en 2e lijn
 • Introductie sleutelelementen, waarbij alle domeinen (aandachtsvelden) aan bod komen, inclusief gebruik Individueel Zorgplan en Longaanval Actieplan
 • 100 patiënten worden geincludeerd voor de dataregistratie van het project, maar alle patiënten met opname longaanval zullen zelfde zorgaanbod krijgen

 Wat u moet weten en wat we van u vragen:

 • Vanaf 1 april starten het Hagaziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden met het includeren van patiënten t.b.v. het LAN-project Transmuraal Zorgpad Longaanval.
 • Vanaf 1 april verwijst u, indien u een patiënt wilt insturen wegens een longaanval, zoals u dat gewend bent te doen volgens de NHG standaard.
 • Het aantal patiënten dat in het zorgpad geïncludeerd zal worden is naar verwachten 2-3 patiënten per (norm)praktijk per jaar.
 • Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt de praktijk telefonisch geïnformeerd vanuit het ziekenhuis over de ontslagdatum met het verzoek een visite afspraak te plannen binnen 1 week of patiënt te zien op het spreekuur mits dit mogelijk is. Ook ontvangt de praktijk een ontslagbrief met relevante gegevens.
 • Tijdens de looptijd van het project (2016) heeft een visite door de huisarts de voorkeur vanwege de klinische blik, mits dit in te passen is in uw praktijkvoering. Eventueel ondersteuning hierin door de POH/praktijkverpleegkundige behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Deze visite heeft tot doel snelle heropnames te voorkomen en staat in het teken van ‘signalering’ te weten:
  1. hoe gaat het / klinische blik
  2. zijn afspraken duidelijk
  3. is medicatie goed afgesproken
  4. zijn aanvullende maatregelen nodig
  5. is gebruik Individueel Zorgplan (IZP) en Longaanval actieplan (LAP) duidelijk
 • Bij de visite of bij contact spreekuur maakt u gebruik van een checklijst (de checklijst is tevens in het bezit van de patiënt). De uitkomsten/bevindingen van de visite registreert u in uw HIS onder ‘nieuwe exacerbatie’. De ingevulde checklist gelieve te faxen naar de projectleider Margot Eggermont: 070-2102150 t.b.v. de dataregistratie LAN onderzoek.
 • In deze fase blijft de specialist de hoofdbehandelaar tot terugverwijzing.
 • Zolang longarts hoofdbehandelaar is zal de huisarts wijzigingen/bevindingen (bv aanpassing medicatie) tijdens eerstelijns contacten middels een eenvoudig  communicatieformulier (voorlopig via fax te versturen) terugkoppelen aan de behandelend specialist.
 • Bij vragen over dit project kunt u terecht bij een van onderstaande contactpersonen.

 

Werkgroep Project Transmuraal Zorgpad COPD Den Haag

Joke Bakker en Debby Lappenschaar, ELZHA
Hanneke de Jong, SHG
Meriam van der Zon, Arts en Zorg
Margot Eggermont, Projectleider

Hieronder kunt u de formulieren en documenten behorende bij het transmuraal zorgpad COPD Den Haag downloaden

Long Alliantie Nederland: Landelijke Documenten

 

Documenten Regio Den Haag

 

 

2016: Gezamenlijke aanpak longaanval bij COPD patiënten

De regio Den Haag heeft 2016 uitgeroepen tot het jaar van de aanpak longaanval bij COPD patiënten.

Een deel van de longaanvallen die COPD patiënten doormaken wordt door de huisarts behandeld, een deel van de aanvallen zal door de longarts tijdens een opname in het ziekenhuis behandeld worden. Jaarlijks liggen COPD patiënten in Nederland in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen. Ongeveer de helft van de patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft binnen een jaar een heropname met dezelfde oorzaak. In 2016 (e.v.) willen het Medisch Centrum Haaglanden en het Hagaziekenhuis, samen met de ELZHA, Arts&Zorg en de SHG de behandeling van de longaanvallen optimaliseren en  in samenwerking met de eerste en tweede lijn de zorg en aanpak rond de longaanval verbeteren. Het doel is een vermindering van 25% van het aantal opname dagen als gevolg van een longaanval door COPD.

Landelijk transmuraal zorgpad exacerbatie COPD met ziekenhuisopname

De Longalliantie Nederland wil dit doel behalen door de invoering van een landelijk transmuraal zorgpad COPD. De landelijke mutidisciplinaire werkgroep vanuit de Longalliantie Nederland heeft een concept zorgpad ontwikkelt met daarin 10 elementen die in elk regionaal zorgpad terug moeten komen  (zie afbeelding). Elk element kent een aantal interventies die op een vastgesteld moment in het zorgpad uitgevoerd moeten worden. Wie de uitvoerder is van welke taken wordt per pilot regio ingevuld. De LAN heeft 8 pilot regio’s aangewezen om deel te nemen aan de ontwikkeling en evaluatie van het zorgpad.

Elementen zorgpad

Regionale vertaling van het zorgpad

De afgelopen maanden is er door de projectgroep had gewerkt aan het vertalen van het landelijke zorgpad naar de Haagse regio. De opnameduur in onze regio is al relatief kort (gemiddeld 4-5 dagen,  tegenover landelijk 6,9 dagen) dus zal de winst voornamelijk behaald moeten worden in het verminderen van het aantal heropnames.

In het nieuwe zorgpad zal er onder andere meer aandacht komen voor het individuele zorgplan waarin samen met de patiënt persoonlijke doelen en een longaanval actieplan worden opgesteld. Daarnaast zal er extra aandacht komen voor de communicatie tussen de verschillende zorgverleners en de overdracht van de 2e naar de 1e lijn. Zo is er bijvoorbeeld een standaard format voor de ontslagbrief opgesteld zodat in alle brieven betreffende COPD longaanvallen in één oogopslag de benodigde informatie terug is te vinden en wie de hoofdbehandelaar van de patiënt is.

De grootste verandering ligt in de periode na ontslag. De huidige zorgpaden van de ziekenhuizen lopen tot de dag van ontslag en de patiënt werd pas na een aantal weken terugverwacht op de poli. In het transmurale zorgpad zal dit gat opvangen worden door een huisbezoek of spreekuurafspraak in de eerste week na ontslag. De patiënt zal 3 weken na ontslag terug komen op de poli bij de longverpleegkundige, waar het individueel zorgplan verder met de patiënt zal worden opgesteld. Dit bezoek wordt gevolgd door een bezoek aan de longarts in week 6 na ontslag. De longarts zal tevens beoordelen of de patiënt onder hoofdbehandeling van het ziekenhuis blijft of dat de huisarts dit kan overnemen.

Huidige status  van het project

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de invoering van het nieuwe zorgpad half maart te laten starten in beide ziekenhuizen. Een maand later zal ook de eerste lijn (huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk) gaan deelnemen. Vanaf  1 april zullen patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis met een longaanval, het hele zorgpad gaan doorlopen. De pilotfase zal 2 jaar gaan duren waarin alle patiënten een jaar gevolgd worden.

Na afronding van de pilotfase en een evaluatie van de datagegevens van de 8 pilot regio’s, zal er een verbeterde versie van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname opgesteld worden geldend voor heel Nederland.

 

Uitnodiging Symposium 24 Mei 2016

Het projectteam Transmuraal Zorgpad Longaanval COPD
nodigt u van harte uit voor het

Kick-off symposium Transmuraal zorgpad longaanval COPD regio den Haag

24 Mei 2016- Caballerofabriek- Den Haag

AANLEIDING

 • Ontwikkeling landelijk zorgpad longaanval COPD door Long Alliantie Nederland
 • Regionale samenwerking Medisch Centrum Haaglanden, Hagaziekenhuis, Arts&Zorg, Stichting Haagse Gezondheidscentra en Eerstelijns zorggroep Haaglanden

DOELGROEP
Alle betrokkenen 1e en 2e lijn: longartsen, (long)verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers uit de regio

PROGRAMMA 17:00-22:00

16:45     Inloop en registratie

17:00     Aanvang buffet en standbezoek sponsoren

18:00     Opening en achtergrond LAN project
L.Sekhuis, Projectleider transmuraal zorgpad COPD Long Alliantie Nederland & M. Eggermont, Projectleider transmuraal zorgpad COPD regio Den Haag

18:20     Plenaire voordracht: Integrale gezondheid van de COPD patiënt
T. Nizet, Longarts Hagaziekenhuis & J. van Campen, Longarts Medisch Centrum Haaglanden

19:00     2 workshop rondes inclusief pauze en standbezoek sponsoren

 • Individueel zorgplan: Hoe pak je dit aan?
  F. Heijerman, Praktijkondersteuner Akelei & S. van Nederveen, Longarts Hagaziekenhuis
 • Diagnostiek van COPD: Van spirometrie tot ziektelastmeter
  M. vd Zon, Praktijkondersteuner Arts en Zorg & G. van der Meijden, Longfunctieanalist, Hagaziekenhuis & H. de Jong, Kaderhuisarts in opleiding Stichting Haagse Gezondheidscentra
 • Inhalatie medicatie: Inhalatie instructie, Imis in het klein
  E.Cerimovic, Stafverpleegkundige ELZHA & E. Goorhuis, Longverpleegkundige Medisch Centrum Haaglanden
 • Voeding en Beweging bij COPD
  H.de Blank, Transferdiëtist Medisch Centrum Haaglanden & L. Albeda, Fysiotherapeut Hagaziekenhuis
 • BRAVO: Hoe motiveer ik mijn patiënt?
  K. Busch,Stafverpleegkundige ELZHA & I. Mulder, Longverpleegkundige HWW-zorg
 • Advanced care planning en palliatieve zorg bij COPD
  Willemien Thijs, Longarts Medisch Centrum Haaglanden & P. Wielders, huisarts palliatieve zorg

21:00     Plenaire voordracht: COPD en adipositas
Franssen, Longarts, Ciro, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen

21:30     Afsluiting en borrel

Afbeelding2

 

ACCREDITATIE
Er is 3 uur accreditatie verleend voor huisartsen (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen, onderdeel van HKH), en aangevraagd voor longartsen (NVALT), verpleegkundigen (kwaliteitsregister V&V) en praktijkondersteuners (NVvPO).

 

Het symposium wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de sponsoren.

logos sponsoring

 

Afbeelding2

 

Regio Haaglanden neemt deel aan ontwikkeling landelijk zorgpad COPD

Regio Haaglanden neemt deel aan een tweejarige pilot om een landelijk zorgpad te ontwikkelen voor COPD-patiënten die met een longaanval (aanval van ernstige benauwdheid) in het ziekenhuis worden opgenomen. Doel van dit zorgpad is om betere zorg te verlenen aan deze patiënten en de opnameduur te verkorten.

Het HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden werken in deze pilot samen met een aantal zorggroepen: de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden, Arts en Zorg en Stichting Haagse Gezondheidscentra. “De regio Haaglanden wil hiermee betere zorg leveren aan COPD-patiënten tijdens en na hun ziekenhuisopname”, vertelt projectcoördinator Margot Eggermont. “Ook kunnen we met dit project de samenwerking en afstemming met de eerste en tweede lijn verder verbeteren.”

Bijzondere samenwerking

De pilot is geïnitieerd door de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze heeft een landelijk transmuraal zorgpad ontwikkeld dat in acht regio’s wordt getest en verbeterd. “We mogen er trots op zijn dat wij als regio aan de pilot mogen meedoen”, zegt Margot. “Er waren 31 aanmeldingen. Wat voor Den Haag heel bijzonder is, is dat de twee grote ziekenhuizen gaan samenwerken en dat vrijwel alle huisartsen erbij betrokken zullen zijn. Het is uniek dat we kunnen meebeslissen over een landelijk zorgpad.”

Slag te behalen

Op dit moment is er al wel een zorgpad voor COPD-patiënten met longaanvallen, maar dat is in elk ziekenhuis anders. “De bedoeling is dat een patiënt in Groningen straks dezelfde behandeling krijgt als een patiënt in Den Haag”, aldus Margot. Na een inventarisatie is gebleken dat in Den Haag op een aantal vlakken nog wel een slag te behalen is. “Allereerst bij de patiënt zelf: die loopt vaak te lang door tot een aanval zo erg wordt dat hij in het ziekenhuis behandeld moet worden. Daarnaast is de communicatie, bijvoorbeeld tussen arts en patiënt en artsen onderling, een belangrijk aandachtspunt, evenals de zorg in de periode na ontslag. Tot slot moeten alle zorgverleners eraan denken om collega’s te betrekken bij de behandeling. Bij het nieuwe zorgpad gaan zeker fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen aansluiten. Nu is dat nog niet standaard het geval.”

Cijfers

In Nederland zijn er circa 320.000 mensen met COPD. Jaarlijks liggen COPD patiënten in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen. Ongeveer de helft van de patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft binnen een jaar een heropname met dezelfde oorzaak. De LAN heeft daarom het initiatief genomen om het landelijke transmurale zorgpad te ontwikkelen met als doel het aantal ziekenhuisopnamedagen in vijf jaar tijd te verminderen met 25%, met name bij patiënten met een hoge kans op herhaling. Dit doel moet behaald worden met minstens een gelijke en bij voorkeur een hogere kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Eind 2017 wordt de definitieve versie van het zorgpad opgesteld dat in heel Nederland zal worden ingevoerd.

Foto van links naar rechts:
Margot Eggermont, Projectcoördinator
Jasmijn van Campen, Longarts, Voorzitter Medisch Centrum Haaglanden
Tessa Nizet, Longarts, Voorzitter HagaZiekenhuis
Hanneke de Jong, Huisarts, Voorzitter Huisartsengroepen

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑