Eerstelijnsorganisaties en ziekenhuizen in de regio Den Haag werken met elkaar samen onder de naam Haagse Longen. Deze samenwerking heeft tot doel de zorg voor astma- en COPD-patiënten in de regio te verbeteren.

Zo hebben zij met succes deelgenomen aan de de pilot voor implementatie van een zorgpad, dat is ontwikkeld vanuit Longalliantie Nederland (LAN). Gebruik van het zorgpad vermindert het aantal heropnames en verkort de opnameduur. Documenten die gebruikt worden bij dit zorgpad zijn nog terug te vinden op deze website.

Een volgende stap is de samenwerking in het voorschrijven van inhalatiemedicatie. Door een regionaal formularium te gebruiken wordt inhalatiemedicatie doelmatig voorgeschreven, de overdracht van inhalatiemedicatie tussen eerste- en tweede lijn verbeterd en eenheid in device gecreëerd. Dit leidt tot betere longzorg voor de patiënt.